M. SPIERINGS

info@spieringssloopwerken.nl


Mobiel 06-13032346 


Tel. 0495-652222


Fax 0495-652231

Risseweg 7

6004 RM Weert

Kvk Limburg-Noord 14100691

Hoe doen wij

U zult zeggen dat de kunst van het neerhalen van dat oude schoolgebouw, die flat, die serie versleten woningen geen kunst kan zijn, en dat het HOE van het slopen bij iedereen hetzelfde is.

Toch meent Spierings Sloopwerken juist daarin onderscheidend te kunnen zijn van zijn collega’s. Onder het motto ‘Wij zorgen voor géén zorgen’ krijgt u als opdrachtgever bij Spierings Sloopwerken van begin tot eind altijd te maken met één persoon. Die ene persoon komt bij u langs voor het oriënterend gesprek. Hij vergezelt u naar het object van sloop en verzorgt de calculatie, maar beantwoordt ook al uw vragen. En als u belt... krijgt u hem aan de lijn. Hij zorgt voor een sloopvergunning, een asbestinventarisatie en regelt dat alle nutsvoorzieningen worden afgesloten. Uiteraard draagt hij vervolgens zorg voor een vlekkeloze sloop en tenslotte is hij degene - want dat moet ook - die u de factuur stuurt; een haarscherpe overigens, net als zijn offerte.

Spierings Sloopwerken zorgt dus daadwerkelijk voor géén zorgen.